Studievalgomaten – Passer du til å studere fred og konfliktstudier?

TA TESTEN

Bør du studere Freds- og konfliktstudier?

Spørsmål 1 av 9

Er du interessert i globale spørsmål?

Ja
Nei

Spørsmål 2 av 9

Vil du forstå hvorfor kriger og voldelige konflikter oppstår, og hvordan disse kan løses?

Ja
Nei

Spørsmål 3 av 9

Er du opptatt av å bygge menneskelige relasjoner?

Ja
Nei

Spørsmål 4 av 9

Vil du jobbe for en bedre verden?

Ja
Nei

Spørsmål 5 av 9

Er du opptatt av å forstå og bekjempe global fattigdom og sosiale ulikheter?

Ja
Nei

Spørsmål 6 av 9

Ønsker du å jobbe for internasjonale organisasjoner, som FN eller Røde Kors?

Ja
Nei

Spørsmål 7 av 9

Liker du å arbeide både praktisk og teoretisk?

Ja
Nei

Spørsmål 8 av 9

Liker du idéen om et tverrfaglig studie? (med studenter fra f.eks statsvitenskap, sosilologi, psykologi).

Ja
Nei

Spørsmål 9 av 9

Kan du se for deg å bo i Pokhara (Nepal) i 10 uker?

Ja
Nei